Welkom bij NedKAD

NedKAD: Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Angst- en stemmingsstoornissen behoren tot de meest voorkomende psychische stoornissen in Nederland. Deze aandoeningen hebben negatieve gevolgen op de kwaliteit van leven van de betreffende persoon, diens partner en naasten. Bij sommige mensen zijn de klachten van korte duur. Bij anderen kunnen deze stoornissen langdurig voorkomen.

Doel
Het kenniscentrum richt zich op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren. Dat gebeurt door:

- Kennis over te dragen
- Expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie te ontwikkelen
- Wetenschappelijk onderzoek te stimuleren

Invitational Conference
Elk jaar organiseert het kenniscentrum een Invitational Conference voor professionals waar nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk worden besproken en discussies worden gevoerd.

Website NODEA
Interessante samenvattingen van het laatste wetenschappelijke nieuws over angst- en stemmingsstoornissen is te vinden op onze site Nieuws Over Depressie En Angst (www.nodea.nl).

Samenwerking Patientenverenigingen
Het NedKAD werkt samen met de volgende patientenverenigingen: ADF-stichting en de Depressie vereniging.

Financiering
De verschillende deelnemende organisaties betalen jaarlijks een bijdrage aan het NedKAD als financiering. Het NedKAD ontvangt geen subsidies.

Twitter
Wil je ons volgen? Twitter met ons mee! Zie hiervoor www.nodea.nl

Contact
Via ons e-mailadres info@nedkad.nl kun je ons bereiken.
Onze partners   Nederlandse Studie naar Depressie en Angst